rachunkowość ngo*

Firma ringo zajmuje się kompleksową obsługą organizacji pozarządowych w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości oraz prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Naszą kadrę stanowią specjaliści, stale podnoszący swoje kwalifikacje, biorący udział w szkoleniach i korzystający z najnowszych publikacji branżowych.

* ang. non-governmental organization

Arrow down

 

Stowarzyszenia i Fundacje

Świadczymy kompleksowe usługi dla ostowarzyszeń i fundacji.

 

Organizacje Pożytku Publicznego

Szczególną ofertę przygotowaliśmy dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Firma ringo oferuje kompleksową obsługę organizacji pozarządowych w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości, podatków oraz prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.
 •  

  Prowadzenie księgowości

  czyli klasyczna buchalteria

  • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe;
  • przygotowanie rocznego obowiązkowego sprawozdania finansowego.
 •  

  Obsługa płacowa

  czyli dokumenty pracownicze

  • Sporządzanie list płac oraz imiennych kwitków płacowych;
  • Sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych (PIT-4 / PIT-11);
  • nadzór nad dokumentacją kadrową.
 •  

  Usługi dodatkowe

  czyli to i wiele więcej

  • Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont;
  • Sporządzanie raportów;
  • Pomoc w załatwianiu formalności w ZUS, US, KRS itp;
  • Współpraca z doradcą podatkowym i radcą prawnym.
 •  

  Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

  czyli nasz klient nasz pan

  Potrzebujesz dodatkowych usług? Zapraszamy do kontaktu

RINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 20 000 zł
KRS: 0000418176 NIP: 7792405241 REGON: 302093433

 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.
 • 9 + 3 =